Hotline: 0911611439
0Giỏ hàngGiỏ hàng
Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của trang web http://www.PhuocThanhfoods.com (“Trang web”). Trang này thuộc quyền sở hữu của DOANH NGHIỆP TN HỘI TRINH, thuộc mảng kinh doanh theo STT 1 trong GPKD: Mua bán nông sản.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích xác định quyền sỡ hữu tên miền của Công Ty Hội Trinh. Bất cứ ai sử dụng hình ảnh, video của chúng tôi phải có giấy đề nghị xin phép

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Người dùng Trang web nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. 

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng khi nào?
Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng để xử lý các trường hợp đánh cắp hình ảnh, thông tin trên trang web.

Chia sẻ:
Copyrights © 2019 Hải sản - Đặc sản Phú Yên Phước Thanh. All rights reserved.
0911611439 0Giỏ hàng
Zalo